Wykonanie Ósmego samuraja w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie

Wykonanie Ósmego samuraja w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie (12 października), podczas Konferencji naukowej Rezonans, dotyczącej związków muzyki elektroakustycznej i sztuki dźwiękowej z technologią, ze szczególnym odniesieniem do zjawiska rezonansu. Towarzyszące koncerty muzyki elektroakustycznej były realizowane przez wielokanałowy system głośnikowy. Program koncertów powstał w ścisłej współpracy z Międzynarodową Konfederacją Muzyki Elektroakustycznej CIME/ICEM i Polskim Stowarzyszeniem Muzyki Elektroakustycznej.


Więcej informacji, wraz ze zdjęciami i materiałami wideo na stronie : http://sme.amuz.krakow.pl/resonance/przykladowa-strona/.

Powrót