Prawykonanie nowego utworu, More Equal than Others, 30 października 2019, Studio Koncertowe im. Janusza Hajduna, Radio Gdańsk

Nowy utwór Dariusza Mazurowskiego, zamówiony i napisany dla Krzysztofa Olczaka, More Equal than Others, na akordeon i taśmę, zostanie wykonany 30 października 2019, podczas koncertu w Studio Koncertowym im. Janusza Hajduna, Radia Gdańsk. Więcej informacji:
https://allevents.in/gdansk/krzysztof-olczak-i-przyjaciele-%7C-koncert-na-antenie-radia-gda%C5%84sk/200018188205725

Powrót