Dariusz Mazurowski – Binary Voyager – an aleatoric endless electroacoustic composition (real time stream initiated in July 2020).
Dariusz Mazurowski – Binary Voyager – aleatoryczna, nieskończona kompozycja elektroakustyczna (transmisja w czasie rzeczywistym, zapoczątkowana w lipcu 2020).


The project was created thanks to a scholarship granted by the Minister of Culture and National Heritage – Culture on the Web.
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

The soundtracks used on the website are proprietary and may not be copied without permission.
Użyte na stronie ścieżki dzwiękowe są zastrzeżone i nie zezwala się na ich kopiowanie bez zezwolenia.

Composed / all sounds. Kompozycja / wszystkie dźwięki – DARIUSZ MAZUROWSKI
Design and software. Projekt graficzny i oprogramowanie – ALFA BRAVO