Aktualności

Nowy tekst o muzyce elektroakustycznej – Odwzorowywanie przestrzeni naturalnych i tworzenie wirtualnych środowisk akustycznych w muzyce elektroakustycznej – jest dostępny online: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a0739d36-b851-41a4-8d9f-2ccf72895c14
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Następny tekst o muzyce elektroakustycznej – Źródła dźwięku (akustyczne i elektroniczne), wzajemne przenikanie, sprzężenia i interakcje. Relacja muzyk – instrument i ich sprzężenie zwrotne – jest dostępny online: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:34ad8076-8df5-4170-8c78-9bce50d2a588
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Drugi podcast z cyklu Dźwiękosłowo jest już dostępny. Tym razem grono zaproszonych gości, takich kompozytorów, jak Krzysztof Knittel, Krzysztof Gawlas, Piotr Madej, Maciej Polak i Łukasz Szałankiewicz, opowie o swoich ulubionych narzędziach, instrumentach, czy technikach stosowanych w procesie realizacji muzyki elektroakustycznej. Podcast jest dostępny tutaj:

oraz tutaj:

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

Kolejny tekst dostępne online traktuje o relacjach między muzyką a technologią w kontekście muzyki elektroakustycznej: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:cc115a8a-ccb0-4253-9642-576be37dc1da
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Kolejny tekst o muzyce elektroakustycznej jest dostępny online, traktuje o wybranych zagadnieniach z muzyki elektroakustycznej i może być ciekawy zarówno dla twórców, jak i słuchaczy: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:9752f163-eb71-470d-a921-a33d71ce545c
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Binary Voyager to trwająca w nieskończoność, stale ewoluująca elektroakustyczna kompozycja sieciowa, dostępna tutaj: https://deemstudio.com/binary-voyager/
Bazuje na idei 4 równoległych generatorów (każdy z własną, potężną biblioteką), realizujących różne warstwy utworu. Finalny miks powstaje losowo w czasie rzeczywistym, indywidualnie dla każdego odbiorcy. Można dołączyć w dowolnym momencie i słuchać tak długo, jak ma się ochotę. Każdy słuchacz otrzymuje swoją własną, osobistą i unikalną wersję utworu. Swój własny miks, kolejność zdarzeń itd. Co więcej, można otworzyć stronę z utworem w większej liczbie okien lub kart i uzyskać bardziej złożone kombinacje nałożonych na siebie generatorów. Kolejna opcja to uruchomienie w wielu urządzeniach – jak komputery, tablety, smartfony, smart TV – i stworzenie własnego, wielopłaszczyznowego miksu wypełniającego dowolną przestrzeń.


Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.
Więcej informacji: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:113694ce-ae4e-4828-820e-1d374ce0c2a4

Dwa teksty o muzyce elektroakustycznej (PDF) dostępne online

Dwa teksty Dariusza Mazurowskiego o muzyce elektroakustycznej są dostępne online, pierwszy z nich w języku polskim (Wpływ rozwoju technik nagraniowych i obróbki dźwięku na kształtowanie się estetyki muzyki elektroakustycznej) znajduje się tutaj: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6ef19e2c-314c-493d-b6ea-b17cf92f9162
Drugi (Space, diffusion, perception. Selected techniques and processes concerning spatial sound in acousmatic and mixed music), w języku angielskim, tutaj: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:7717152e-0eba-4096-a052-b1075bd6d20e
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci


Zapraszam do wysłuchania pierwszego podcastu z cyklu Dźwiękosłowo. Godzinne materiały są dedykowane muzyce elektroakustycznej i będą opowiadać o różnych aspektach tego gatunku. W pierwszym epizodzie będzie można wysłuchać grona zaproszonych gości, znakomitych kompozytorów, realizatorów, muzyków – jak Barbara Okoń-Makowska, Marek Chołoniewski, Edward Sielicki, Krzysztof Olczak, Marcin Wierzbicki, Marcin Rupociński, Wojciech Błażejczyk, Martyna Kosecka, Tomasz Jocz oraz samego autora, Dariusza Mazurowskiego. Opowiedzą o roli koncertów i słuchaniu muzyki elektroakustycznej, a towarzyszyć temu będą fragmenty ich utworów. Podcast jest dostępny tutaj:


a także tutaj:

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.