Nowy tekst o muzyce elektroakustycznej (PDF) dostępny online

Nowy tekst o muzyce elektroakustycznej – Odwzorowywanie przestrzeni naturalnych i tworzenie wirtualnych środowisk akustycznych w muzyce elektroakustycznej – jest dostępny online: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a0739d36-b851-41a4-8d9f-2ccf72895c14
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Powrót