Nowy tekst o muzyce elektroakustycznej (PDF) dostępny online

Następny tekst o muzyce elektroakustycznej – Źródła dźwięku (akustyczne i elektroniczne), wzajemne przenikanie, sprzężenia i interakcje. Relacja muzyk – instrument i ich sprzężenie zwrotne – jest dostępny online: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:34ad8076-8df5-4170-8c78-9bce50d2a588
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Powrót