Kolejny tekst o muzyce elektroakustycznej (PDF) dostępny online

Kolejny tekst dostępne online traktuje o relacjach między muzyką a technologią w kontekście muzyki elektroakustycznej: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:cc115a8a-ccb0-4253-9642-576be37dc1da
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Powrót