Nowy tekst o muzyce elektroakustycznej (PDF) dostępny online

Kolejny tekst o muzyce elektroakustycznej jest dostępny online, traktuje o wybranych zagadnieniach z muzyki elektroakustycznej i może być ciekawy zarówno dla twórców, jak i słuchaczy: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:9752f163-eb71-470d-a921-a33d71ce545c
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

Powrót