Dwa teksty o muzyce elektroakustycznej (PDF) dostępne online

Dwa teksty o muzyce elektroakustycznej (PDF) dostępne online

Dwa teksty Dariusza Mazurowskiego o muzyce elektroakustycznej są dostępne online, pierwszy z nich w języku polskim (Wpływ rozwoju technik nagraniowych i obróbki dźwięku na kształtowanie się estetyki muzyki elektroakustycznej) znajduje się tutaj: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6ef19e2c-314c-493d-b6ea-b17cf92f9162
Drugi (Space, diffusion, perception. Selected techniques and processes concerning spatial sound in acousmatic and mixed music), w języku angielskim, tutaj: https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:7717152e-0eba-4096-a052-b1075bd6d20e
Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

Powrót