Ukryte wymiary w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

Ukryte wymiary zostały wykonane 12 maja 2018 w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie, w ramach wydarzenia pod nazwą Akcja Rotacja! Współorganizatorem był Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Powrót