Dariusz Mazurowski “Clash of Icy Bodies” (Tomek Chołoniewski – percussion, Dariusz Mazurowski – computer, sound diffusion), Audio Art Festival 2014, Krakow (Bunkier Sztuki). Filmed by Jan Chołoniewski.

Back